Archive for máj, 2019

Odskočiť si do iného sveta…


10 máj

Teda, ako som už spomenul, bol som na chvíľu (jeden týždeň) v Rakúsku. Je to také malebné miesto. Teda, po poriadku: Niekde v 13 storočí bol v Rakúsku v jednom malebnom údolí postavený kartuziánsky kláštor – Kartúza, teda bol dvojnásobne väčší, ako bolo zvykom. Potom tam storočiami boli rôzne veci a príbehy, hlavné bolo, že za vlády cisára Františka Jozefa II (ak si dobre pamätám hodiny dejepisu, tak to bol syn Marie Terézie) boli v cisárstve razom zrušené všetky kontemplatívne rády a tak kartuziáni boli rozpustení. Potom, že tu nebolo nič, potom niekto iný a bla bla, nakoniec, teda teraz je to miesto viacerých vecí, hlavná vec je, že Františkánska Univerzita v USA tu má jedno svoje detašované pracovisko a študentov tu posiela na jeden semester, aby mali aj európsku skúsenosť, aj duchovnú hlbokú skúsenosť pobudnutia na tomto pradávnom mieste. (viac…)