Archive for máj 10th, 2019

Odskočiť si do iného sveta…


10 máj

Teda, ako som už spomenul, bol som na chvíľu (jeden týždeň) v Rakúsku. Je to také malebné miesto. Teda, po poriadku: Niekde v 13 storočí bol v Rakúsku v jednom malebnom údolí postavený kartuziánsky kláštor – Kartúza, teda bol dvojnásobne väčší, ako bolo zvykom. Potom tam storočiami boli rôzne veci a príbehy, hlavné bolo, že za vlády cisára Františka Jozefa II (ak si dobre pamätám hodiny dejepisu, tak to bol syn Marie Terézie) boli v cisárstve razom zrušené všetky kontemplatívne rády a tak kartuziáni boli rozpustení. Potom, že tu nebolo nič, potom niekto iný a bla bla, nakoniec, teda teraz je to miesto viacerých vecí, hlavná vec je, že Františkánska Univerzita v USA tu má jedno svoje detašované pracovisko a študentov tu posiela na jeden semester, aby mali aj európsku skúsenosť, aj duchovnú hlbokú skúsenosť pobudnutia na tomto pradávnom mieste. (viac…)


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich