Barlow Girl – Running out of time

11 okt

Barlow Girl – Running Out Of Time.mp3

„Už nemáme veľa času“ Nie sme slepí, poznáme pravdu
A predsa neodolávame,
predsa sa nerozhodneme.

Radšej by sme zostali, takí pohodlní
Zostať visieť v našom svete pod kontrolou.
Možno nestláčame spúšť, ale
stojíme a prizeráme sa tváriac sa, že nevidíme.

Ticho je horšie ako urobené zlo.
Čím sme sa stali v tomto svete?
Nevidíš, že…

Toto je vojna!
Tak si vyber stranu.Je čas pohnúť sa, nie čas skrývať sa.
Nenechaj klamstvá tvoriť tvoju myseľ,
Lebo uvidíš,
už máme málo času.
Zajtrajšok príde,
a jedného dňa uvidíme,
že rozhodnutia, ktoré sme urobili,
tvorili históriu.
Prv ako bude neskoro
Zisti, kde stojíš
použime náš hlas, kým ešte môžeme.

Nevidíš že…
Toto je vojna!!!!

„Running Out Of Time“We are not blind, we know the truth,
still we don’t stand
Still we don’t choose.

We’d rather stay so comfortable
Stuck in our world under controle.
We may not pull, the trigger but we,
stand by and watch and pretend not to see.

Silence is worse, then evil done
what in the world have we become?
Can’t you see that…

This is war!
So pick your side.
It’s time to move, not time to hide.
Don’t let lies, make up your mind.
Cause you will see,
We’re Running Out of Time.
Tomorrow will come,
And one day we’ll see,
The choices we made, made history.
Before it’s too late,
Find where you stand,
so use our voice
while we still can,

Cat’t you see that…
This is war!!!

Leave a Reply


„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich