mám sa fayn, myšlienka o trestox Boha…

21 okt

otázka: Je možné že niekedy nás Boh nepočuje? nevyslyší nás/naše prosby ? otočí sa nám chrbtom a nechce nám pomôcť? 🙁 trestá za hriechy ? …Boh je dobrý. Je milosrdnejší ako my. …napríklad, keď sa modlíme za zdravie niekoho, kto je ťažko xorý, alebo zomiera, často to vnímame, že uprosujeme Boha, aby uzdravil, aby stiahol kríž, akoby sme mali toho človeka radšej ako On. Istým spôsobom sa nám natíska myšlienka/pocit, že sme milosrdnejší ako On. … a to nie je pravda. Jasné, že chápem a s pokorou priznávam, že Božie myšlienky nie sú mojimi, že moje modlitby, hoc‘ v slzách posielané do Jeho rúk niekedy nefungujú, akoby bez odozvy. Tu je ponúknutý priestor pre vieru napriek všetkým zlyhaniam, napriek tomu, že trpíš viac ako iní, alebo že sa zdá akoby Boh mlčal. Milujúci Boh, ktorý nám pravdu o Sebe zjavil v Synovi chce pomôcť človeku, už aj pomohol a dokázal, že mu na nás záleží viac ako si vieme predstaviť. A hoci pokračujeme tu a teraz v boji, niekedy v tme, ale nádejou držiac Toho, ktorý drží nebesia, ostáva nám nebáť sa, a pokračovať na ceste. …a trest za hriechy? Aj áno aj nie. Viac krát bol a je Boh vnímaný ako Ten, ktorý dobrýx odmeňuje a zlýx tresce, ktorý nevypočuje, pretože sa „vzdialilo srdce tohto ľudu odo Mňa“, na druhej strane hriech prináša trest sám o sebe voľbou proti Bohu. A tak, o5 ako malý a nevidiaci priznávam, že >>>ak mi pomôže byť pokornejší a neopakovať hlúposti myšlienka, že trest je tu právom za moje hriechy, tak túto myšlienku prijímam, pretože ma približuje k Bohu. >>>ak mi myšlienka, že ma Boh naschvál nevypočuje, že tresty sú na mojej hlave a že sa mi nedarí, nanucuje obraz Boha, ktorý je odo mňa stále ďalej a ďalej, ktorého moje slabosti tienia, ktorý ma nechce vypočuť, tak túto myšlienku kopem do zadku, lebo ma od Neho odďaľuje. je to síce ťažká cesta viery, nádeje aj za cenu niekedy zúfalstva, nevedomosti, no v sile veriaceho chlapa, že Boh je dobrý a keď sa Ho budem zubami-nextami držať, nepustí a verný ostane, verný akým vždy bol…aj k nám neverným… bo asi fakt nie je maličkosť či stratíme alebo získame večný žiwhat …asi toľko. môže byť?

One Response

  1. a píše:

    Clovece povzbudil si ma 🙂

Leave a Reply


„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich