Múdre výroky

16 sep

***
Láska moja bola ukrižovaná. sv. Ignác
Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. Ž 26
Keď sa J. S. Bacha, svetového organistu, na smteľnej posteli opýtali, čo bol pre neho najväčší dar v živote, povedal: „Moja manželka“
Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich. Ž 76,12
Láska, ktorá túži vlastniť milovaný predmet, sa volá chamtivosť.
Deti moje, máte malé srdce, ale modlitba ho rozširuje a robí schopným milovať Boha. Jan Maria Vianey
Ak cítime, že nestojíme za nič, je to preto, že tak s nami zaobchádzali. Jean Vanier
Myslím, že ani jeden skutočne svojho otca nepoznal. Mladší neveril, že môže byť milovaný taký, aký je, no otec rešpektoval jeho rozhodnutie. Starší, ktorý zostal doma, si neuvedomoval, že otec od neho čaká, aby rástol v láske a súcite. Jean Vanier
Všetky rasové a náboženské bariéry sa môžu zdolať, ak sa ľudia pousilujú spoločne pracovať v láske a súcite. Spoločne môžeme vytvoriť lepší, šťastnejší svet, v ktorom chamtivosť, neochota a egoizmus už nemajú miesto. To nie je nedosiahnuteľný ideál; znamená to konkrétnym spôsobom uznať naše najväčšie potreby. Aung San Suu Kyi, budhisticka žena, ktorá v Barme bojuje za pokoj, rešpektovanie ľudských práv a demokraciu a ktorá dostala Nobeovu cenu.
Stať sa ľudskými znamená stať sa slobodnými od seba, postupovať podľa svojho hlbokého svedomia, hľadať pravdu a milovať druhých takých, akí sú. Jean vanier
Lingua amoris ei, qui non amat, barbara est. (Tomu, kto nemiluje pripadá reč lásky cudzou.) sv. Bernard
Quantumois quis sit dives in terra, mendicus Dei este. (Vedz, že kto je boháčom na zemi, žobrákom je u Boha. Sv. Augustín
Nec habebit Deum patrem, qui Ecclesiam noluerit habere matrem (nemôže mať Boha za Otca, kto nemá Cirkev za matku) sv. Augustín
Lingua amoris ei, qui non amat, barbara est. (Tomu, kto nemiluje pripadá reč lásky cudzou.) sv. Bernard
Láska je skratkou celej teológie – sv. František Saleský
Ak je na svete nejaká radosť, má ju iste človek čistého srdca (Tomáš Kempenský)
Nie sme tu nato, aby sme jedli, ale aby sme milovali
Muallem Srugi ošetruje s vierou a z lásky k Bohu a to je v očiach chudobných viac ako všetky lieky svetať. Simor Srugi, SDB
Ukrižovaný má byť tvojou obľúbenou knihou. Simor Srugi, SDB
Musíme im pomáhať a naprávať ich, keď sa pomýlia, ale bez toho, aby sme ich dráždili, aby ich nezachvátil smútok za rodičmi, a myšlienka utiecť. Musíme ich vychovávať bez používania palice, rúk, nôh, ba aj ostrého jazyka…“ Šimon Srugi, SDB
Nikdy som si neprial veľké oratórium: dvanásť kňaov, ktorí pracujú, taký je môj cieľ. sv. Filip Neri
Na poradách je zvykom, že najprv hovoria najmladší spolubratia a až potom tí starší, aby nováčikovia neboli znevýhodňovaní vekom a skúsenosťami. (z pravidiel Oratóriánov)
Cor ad cor loquitur (srdce hovorí k srdcu)
Nemám sklon k tomu, aby som bol svätcom – je smutné, že to musím povedať … mne stačí čistiť svätým topánky, pokiaľ svätý Filip Neri v nebi nosí čierne topánky. 😀 John Henry Newman
František Saleský bol v roku 1598 v Ríme vysvätený na biskupa KOADJÚTORA ženevského. 😀
Dnes pápež Gregor XV. svätorečil „štyroch Španielov a jedného svätca“. Boli to Ignác z Loyoly, František Xaverský, Terézia z Avily, Izidor Robotník a – Filip Neri (rímsky vrodený ostroftip v roku 1622) 😉
Skutočná láska – či už ľudská alebo božská – prekračuje všetky konvencie. Iba tým, ktorí nepociťujú lsku, sa všetky tieto prejavy zdajú prehnané alebo nezmyselné
Keď sa modlím k Bohu, potom mám tvár takto (pozdvihol tvár k nebu) a nie takto (sklonil hlavu k zemi). sv. Filip Neri
Chudobu áno, ale nie špinu! sv. Bernard
Buďte dobrí, ak môžete! sv. Filip Neri
Nechaj ma dobre zakončiť tento deň, potom nebudem mať strach zo zajtrajška. sv. Filip Neri
Pane, maj sa dnes predo mnou na pozore. Mám strach, že Ťa zradím. sv. Filip Neri
Neustále trpím, ale sa utešujem. Včerajšie bolesti už pominuli, zajtrajšie tu ešte nie sú. A tie dnešné pálim a ničím láskou k Bohu. Jan Ughetti, SDB DJ -pekár (ked bol pripútaný na lôžko a nevidomý)
Duch Svätý mi odhalil, že ani slovo z toho nie je pravda (sv. Filip Neri kajúcnikovi po jeho vyznaní hriechov)
Staraj sa o skutočnú vlastnú pokoru…nielen vnútornú, ale aj vonkajšiu, aby tebou vskutku opovrhovali a považovali ťa skôr za blázna ako za niekoho vyšeieho ako sú oni sami….
Pohľad na neho vyvolával podivuhodné opovrhnutie. Dante o sv. Františkovi z Asissi
Spernere mundum – spernere nullum, spernere seipsum – spernere sperni = Pohŕdať svetom – nepohŕdať nikým, pohŕdať sebou – pohŕdať tým, že som pohrdaný. sv. Bernard z Clairvaux
vulneratio caritatis sum = som zranením lásky. sv. Filip Neri
Raz človek predsa musí začať konať dobro. sv. Filip Neri
Kedy konečne začneme milovať Boha? sv. Filip Neri
Pane, nie som hoden. …nikdy, nikdy som nebol hoden…nikdy som neurobil nič dobré, nič, vôbec nič… sv. Filip Neri
Aj uprostred davu môžeme byť na ceste k dokonalosti. sv. Filip Neri
Neviem o tom, že by som ho niekedy opustil. sv. Filip Neri – odpoveď na otázku, kedy opustil svet
Aby sme viedli duchovný život, nemusíme opúšťať svet – Ľudia, ktorí žijú vo svete by sa mali snažiť stať sa svätými vo svojich vlastných domoch, lebo ak chce človek slúžiť Bohu, ani život na dvore, v povolaní alebo pri práce tomu nie je na prekážku. sv. Flip Neri
Veselých možno ľahšie viesť na ceste duchovného života ako smutných. sv. Filip Neri
Len jedzte! Keď vidím, ako vám chutí, sám z toho tučniem (sv. Filip Neri svojim novicom – proti askéze mimo lásky)
Kto chce niečo iné ako Krista, nevie, čo chce. sv. Filip Neri
Naším cieľom je milovať Boha a v láske sa mu odovzdať. sv. Filip Neri
Chcel by som od Teba vedieť ako je urobená tá sieť lásky, ktorá zahrňuje toľko ľudí. sv. Filip Neri
Keby som mal desať ľudí, ktorí by boli celkom prostí náchylnosti k veciam tohto sveta a nechceli by nič iného ako Krista, bolo by to dosť na podmanenie sveta. sv. Filip Neri
Spovedníci majú mať čo najväčšie pochopenie pre tých, ktorí k nim prichádzajú a neprejavujú zatvrdilosť… Majú do nich s jedmnosťou vložiť niečo z Božej lásky a to vykoná viac, ako chcel spovedník dosiahnuť. sv. Filip Neri
Rozbi moje putá, ak ma chceš mať, môj Ježišu. Ježišu, buď mi Ježišom. sv. Filip Neri
Nikdy ťa nebudem milovať, pokiaľ mi nepomôžeš, môj Ježišu! sv. Filip Neri
Hľadálm ťa, a nenachádzam; príď ku mne, Ježišu! sv. Filip Neri
Ver mi, neoplatí sa nikomu veriť! – apória charakterizujúca dnešnú hyperkritickú dobu
Existuje jediný smútok: smútok, že nie sme svätí. Léon Bloy
Ukázať, že sme milovaní – deťúrence Božie. Františka Červeňanská
Veda neporodí lásku, ale láska dá zmysel vede.
Nevinnosť je ako ľalia medzi tŕním, ktorú Boh odtrhne vo svojej záhrade a dá si ju ako ozdobu na svoje srdce. DB
Stačí vedieť, že niekto je pyšný a hneď vieme aj to, že je nečestný. DB
Aj keď si ma predurčil na zatratenie, svoj život chcem prežiť tým, že Ťa budem milovať! sv. Fra.Sal.
Povinnosť voči Pravde: pravdivo vyznať nevinu, nepravotiť sa! Povinnosť voči Pokore: pravdivo prijať hoc nespravodlivý trest!
Ak nevieš rozmýšľať o vyšších veciach, spočiň pri umučení Kristovom a ochotne prebývaj v jeho svätých ranách. sv. Kat. Sienská
Don Bosco sa neraz znenazdajky opýtal, ako sa im darí v duchovnom živote, kedy boli naposledy na svätej spovedi, či by nebolo dobré ísť znova, prípadne sa ponúkol, že je k dispozícii a uistil ich, že budú spokojní. Toto hovoril ľuďom prostým, ale aj vysoko postaveným. Tu zavážila len duša a jej spása. DB, MB
Môžeme totiž povedať, že pri prijímaní Eucharistie je duša v Bohu a Boh v duši presne tak, ako je ryba v mori a more v rybe. sv. Kat.Sienská
respira tu in me, Santo Spirito…Kresťania: Sú v tele, ale nežijú podľa tela. Bývajú na zemi, ale svoj domov majú v nebi. Vydané zákony poslúxajú, a svojím životom prevyšujú zákony. Všetkých majú radi, a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich, a oni ožívajú. Sú žobrákmi, a predsa mnohých obohacujú. Všetko im chýba, a pritom všetkým oplývajú. Potupujú ich, a v potupe získavajú slávu. Kazia im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich spravodlivost. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali. Židia proti nim vedú vojnu ako proti cudzincom a pohania ich prenasledujú. Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva. – z listu Diognetjú. Nepoznajú ich a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich, a oni ožívajú. Sú žobrákmi, a predsa mnohých obohacujú. Všetko im chýba, a pritom všetkým oplývajú. Potupujú ich, a v potupe získavajú slávu. Kazia im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich spravodlivost. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali. Židia proti nim vedú vojnu ako proti cudzincom a pohania ich prenasledujú. Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva. – z listu Diognetovi.
Človek, ktorý miluje, letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je spútaný. Dáva všetko za všetko a má všetko vo všetkom, lebo nado všetko spočíva v tom jednom Najvyššom, z ktorého plynie a pochádza všetko dobré. Nehľadí na dary, ale obracia sa k darcovi, vrcholu všetkého dobra. Láska často nepozná mieru, ale nad všetku mieru sa rozohňuje. Láska necíti bremeno, nedbá na námahy, trúfa si na viac, ako zvládze; nevyhovára sa na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže. Láska zmôže všetko; mnoho dokáže, a má úspech aj tam, kde ten, čo nemiluje, ochabuje a podlieha. Láska ustavične bdie, i keď drieme, neusína. Keď je ustatá, neochabuje, v tiesni nie je skľúčená, v hrôze nie je zmätená. Ako živý plameň a horiaca fakľa plápolá hore a bezpečne si kliesni cestu. Kto miluje, vie, čo znamená toto slovo. Láska je ochotná, úprimná, pobožná, príjemná a ľúba, silná, trpezlivá, verná, múdra, zhovievavá, odvážna, ale nikdy nie sebecká. Lebo keď niekto začne hľadať seba, prestane milovať.. Nasledovanie Krista, Kempenský
čo je možné odfláknuť, to treba odfláknuť. – veciam treba dať primeranú dôležitosť a nestrácať energiu na blbosti.- citát pre puntičkárov a škrupulantov (dôležité dobré rozlišovanie) . Vladko Fekete
buďte stále prirpavení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás
každý aslezián osobitným spôsobom používa spoločné aspekty a v základnej formácii sa zameriava na to, aby sa stal pastierom a vychovávateľom mladých ako kňaz alebo laik, a to jemu vlastným spôsobom. SDB, Stanovy 98
čo poškvrňuje človeka: všetko, čo vchádza do úsť, ide do brucha a vylučuje do žumpy. Ale to, čo vychádza z úst pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, klamstvo, rúhanie.
Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia sú iba ľudské príkazy. sv. písmo
ty si nič, veľké nič! nerozprávaj, nevrav nič! zavri si ústa na štyri zámky a potom vyčisť tie topánky! šalalalalalalalal! IMT Smile
Cirkev je spoločenstvo, ktoré sa nemôže sociálne uskutočniť, lebo nemožno od všetkých pokrstených žiadať, aby sa hrdinsky zriekli majetku
saleziáni sa spoznávajú nie podľa toho, čo robia (veď aj iní sa zaujímajú o mládež), ale podľa toho, ako to robia!
Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, tensi je a pije odsúdenie. 1 Kor 11,29
v moderných – vyspelých krajinách sa znižuje kvalita života aj napriek rastúcej životnej úrovni (úpadok viery) Schumacher, filozof
kto je naozaj pokorný, nikdy si nebude myslieť, že sa mu dakde robí krivda. sv. Fra.Sal
nebuďte veľmi naviazaní na svoj úsudok. Opíja vás vlastnými dôvodmi. sv. Fra.Sal
tak je to s veriacim človekom, ktorému patria všetky bohatstvá zeme, ktorý i keď nič nemá, predsa všetko má, lebo je spokojný s Tebou, ktorému všetko slúži, hoci nepozná ani len súhvezdie Veľkého voza.
nešťastný človek, ktorývšetko pozná, len Teba nepozná! sv. Aug
sú duše, ktoré sú rozhodnuté skôr zomrieť ako zarmútiť svojho Boha, ale necítia ani iskierku horlivosti, ale naopak: cítia iba mrazivý chlad, takže sú celkom strnulé a zo slabosti upadajú pri každej príležitosti do mnohých nedokonalostí, ktoré sa stávajú zjavne nepríjemnými. Také duše, hovorím, Theotim, sú celkom zranené, lebo pre ich lásku je krajne bolestné vidieť, že Boh sa tvári, akoby ich nevidel a že s nimi zaobchádza ako s tvormi, ktoré Mu nepatria. Uprostred svojich chýb, roztržitostí a stavov chladnosti taká duša akoby počula výčitku Pána: „Ako môžeš hovoriť, že Ma miluješ, keď nie si celkom pri Mne?“ A to sa zabodáva ako bolestný tŕň do ich sŕdc. Ale tento bolestný tŕň pochádza z lásky; lebo keby tie duše Boha nemilovali, potom by ich strach, že Ho nemilujú nijak nezarmucoval. sv. František Saleský
čo je väčšie zlo? umieranie opusteného človeka alebo nemilovanie zo strany človeka? Príklad: predstav si dieťa umierať v nemocnici, matka a otec stoja pri ňom. Dieťa vie, že ho majú radi, keď je mu ťažko, stiskne ruku mamy. Predstav si dieťa, ktoré veľmi trpí a zomiera, nemá však nikoho pri sebe. Rodičia tu nie sú, alebo sú rozvedení a majú iné záujmy. A teraz mi odpovedz! či je väčšie zlo to, že dieťa zomiera, alebo, že je opustené, a necíti sa milované, nikto ho nedrží za ruku!!! šuďo
every minute withou You is worthless. Point of Grace
every breath is just wasted, if You are not the center of my world! Point of Grace
odchádzam od Teba plný Teba, ja som však nekradol, to Ty si mi dal tak veľa! Križiaci
ako panenský stav, ktorý je síce dokonalejší než stav manželský, sám osebe nemôže urobiť človeka svätým, tak ani manželský stav v ničom nehatí človeka, aby sa stal svätým
čo z toho budeme mať? Mt 19,27b
Len im pohrozil, aby ho neprezradili. Mt 12,16
Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova! Mt 12,36
Ale on jej neodpovedal ani slovo. Mt 15,23
kráčam vpred v poslušnosti zákonu bez strachu z našej nedokonalosti (Kynseyho stupnica)
moderný svet je plný ľudí, ktorých Gilson nazýva „zdanlivými“ agnostikmi, ktorí …spájajú vedecké poznatky a spoločenské bohatstvo s absolútnym nedostatkom filozofickej kultúry.“
všetko je márnosť, čo nie je pre večnosť. sv. Fra.Sal
vody milostí tečú iba v údolí pokory. sv. Fra.Sal
komu je Boh všetko, tomu je svet ničím. sv. Fra.Sal
osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše. sv. Fra.Sal
človek musí bojovať sám so sebou, ako so všetkým ostatným. sv. Fra.Sal
načo taký zhon? berte pomaly, pokojne a len jednu vec. Potom skutočne pokročíte. sv. Fra.Sal
aká hlúposť a ctižiadosť namýšľať si, že sme tým, čím nie sme a že vieme to, čo nevieme. sv. Fra.Sal
nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil Vás (JK), non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi!
treba sa viac modliť než hovoriť
veľmi často strácate čas jalovými diskusiami, odvážnymi špekuláciami or malicherným a lživým mudrovaním: prázdne táraniny! (DB?)
kto je šťastný, necíti potrebu robiť to, čo je zlé a pomýlené. DB
ak sa pokladá za skutočné, „objektívne“, vedecky uznávané iba to, čo môžeme zaxytiť vonkajšími zmyslami, musí sa bolesť odmietnuť ako neskutočná, „subjektívna“, nevedecká
Syn Najvyššieho prišiel, prebýval v mojom lone a stala som sa jeho matkou. Dala som ho tak na svet, po druhýkrát. V tom istom čase on ma splodil – pre nové narodenie. To sú šaty jeho matky, ktorý si boliekol jej telo, naplniac ho svojou slávou. sv. Efrém
Ten, ktorý stvoril všetky veci si ich privlastnil – ale chudobný. Najvyšši prišiel v nej (Márii) – ale vstúpil pokorný. Nádhera prišla v nej – ale oblečená v biednych šatách) sv. Efrém
chráňme sa duševnej úzkosti, je to mor pre nábožnosť.
Sloboda je vlastnosťou vôle a nie rozumu. Rozum môže poznať dobro a vôľa ho môže zmiasť, pretože patrík ľudskému duchu, je mohúcnosťou odlišnou od rozumu. Rozum poznáva a vôľa si vyberá. Môže si vybrať aj nerozumne to, čo nie je v zhode so správnym rozumom. – možnosť hriechu. sv. Augustín
Je nemožné poznať dobro a robiť zlo (Sokratov paradox)
zlo nieje bytím, ale len nedostatok bytia. Plotínos
vôľa však chce vždy len dobro, alebo lepšie povedané, to,čo sa zdá ako dobro. Pravé dobro však vie rozoznať iba čnostný, čiže dobrý človek. Aristoteles
Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky založiť na lôžku.“ Nuž príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž.“ Prís
kto sa raduje z nešťastia, toho trest neminie. Prís 17,5b
neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom. Ty ho vyšľaháš korbáčom a tým zachraňuješ jeho dušu pred peklom. (rozmaznávanie) Prís 23,13
múdrosť je privysoká truľovi. Prís, 24,7a
ak jea nemôžem poxopiť význam týx slov, nex ho vyložia bystrejší. sv. Aug
každý svätec poslúxa dux. zákony Boha, ktorý v ňom býva. Origenes
človek toho napodobňuje, koho miluje. sv. Aug
oheň šľahá hore, kameň padá dolu. Telesá svojuou váhou žiadajú svoje miesta. Olej vyliaty pod vodu, vypláva nad vodu, voda naliata na olej padá pod neho. Všetko sa svojou váhou tlačí na svoje miesto. Moja váha, to je moja láska. Tá ma ženie, nex ma ženie kamkoľvek. sv. Aug
ísť k Tebe a dôjsť k Tebe neznamená nič iného, len xieť ísť, ale xieť mužne a rozhodne, nie sa sem i t am klátiť slabou vôľou, ktorej jedna časť bojuje s druhou, tá, ktorá sa dvíha, s tou, ktorá padá. sv. Aug
čo sa na seba spoliehaš, keď nemáš síl? sv. Aug
väčšiu radosť predchádza všade väčšia bolesť. sv. Aug
Veľa bolestí nám zapríčiňujú naše hlúposti. sv. Aug
Tvoji veriaci sa iste milo a nežne usmejú, keď budú čitať tieto vyznania, ale nedá sa nič robiť. Taký som bol! sv. Aug
kontempláciu Boha, kde už presáva aj myseľ pracovať, je ťažko vyjadriť ľudskými slovami. Predsa niektoré takéto duše sa o to pokúsili. Tak vznikla mystická literatúra. František Tondra
nezištné priateľstvo robí človeka šťastným
nehľadám si chlapa, nech si ma nájde sám! pieseň Vietor v duši mám
Kto mu vráti sumu, za ktorú nás vykúpil, aby nás vytrhol z moci Zlého? sv. Aug
vynechávam veľa podrobností, lebo sa ponáhľam. sv. Aug.
s radosťou prijímame, aby hovoril cez nás tak, ako to dokážeme. sv. Aug
zostaň hluchým proti volaniu tvojich nečistých údov, a oni odumrú. sv.Augustín
ak as teda prítomný čas, aby bol časom, musel zmeniť na minulý, ako môžeme hovoriť, že je, keď dôvod jeho bytia jej v tom, že nebude? Nemôžeme teda hovoriť, že čas je. sv.Aug
kričte, skáčte, len nehrešte! sv. Filip Neri
Môžete mi na chrbte hoc´ aj poleno píliť, len nehrešte! sv. Filip Neri
spravodlivosť bez milosrdenstva je krutá, milosrdenstvo bez spravodlivosti je matkou skazy. sv. Tom.Akv
pôsobením vyššej sily prestávajú byť protiklady protikladmi – sloboda-rovnosť,poriadok, tu sa NEDAJÚ viesť logické spory!!! (Schumacher – filozof, ekonóm)
determinanty stupňov bytia: životnsoť, povedomosť, reflexívnosť
oblasti poznania, body života: (Schumacher – filozof, ekonóm)
1. systematické skúmanie vlastného vnútra
2. ss vnútra iných živých bytostí
3. ss seab samého ako objektívny fenomén tak, ako ma poznajú iní
4. ss vonkajších vecí, všetkého okolo nás (len toho, čo sa javí vonkajším zmyslom)
superlogické schopnosti = tie, ktoré sú nad ňou – nad logikou (Schumacher – filozof, ekonóm)
lineárna logika sa nedá použiť na všetký oblasti poznania!!! (Schumacher – filozof, ekonóm)
život sa neriadi podľa pravidiel logiky!(filozof, ekonóm)
ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy. Sir 3,17
lepšie je trocha hrmotu ako rozhnevané a podozrivé ticho. DB
jeho zástava nado mnou je láska. Pieseň piesní
Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná. Pascal
Naším jediným poslaním v tomto živote je opäť nadobudnúť zdravie oka srdca, aby mohlo vidieť Boha. sv. Augustín
človek chce byť sťastný, nič viac ako šťastný. Nie je schopný nechcieť to. Pascal
Stvoriteľ pokorným nič neodmietne. Pokora preráža nebesia, odzbrojuje pravicu rozhnevaného Boha, aj sama postačí na odpustenie. L.Scupoil
nemôžeš hovoriť o hriechu tomu, kto neverí v Boha, nielen hovor, ale ukáž mu lásku Boha vo svojom živote!!!
keď nemiluješ, nebolí ťa, že raníš. Kto miluje, bolí ho skôr, že málo miluje. sv. František Saleský
Nič nezraňuje milujúce srdce tak, ako keď vidí, že iné srdce je zranené z lásky k nemu. sv. fra.sal
dieťatko, povedz mi, ako vyzerá Boh? pomaly na to začínam zabúdať. (Deti vedia, ako vyzerá Boh, ale prichádzajú do sveta, ktorý robí všetko preto, aby na to čo najrýchlejšie zabudli) Dan Millman
ľudia milujú pravdu tak, že ktokoľvek miluje iné, to, čo miluje, chce, aby mal v tom pravdu, Pretože nexú byť oklamaní, nedajú sa presvedčiť, že nemajú pravdu? Takto nenávidia pravdu pre tú vec, ktorú miesto pravdy milujú. Milujú lesk pravdy, nenávidia súd pravdy. sv. Augistin
keby sa v nebi mohlo zomierať, polovica ľudí by tam zomrela od smiechu. 😀
zvlášť sexuálna výchova je zákl. právom rodičov a vžyd sa má vykonkávať pod ich dohľadom, či už doma or vo vzd. centrách, ktoré si vyberú a kontrolujú (Charta práv rodiny)-Pápežská rada pre rodinu, JP2.
keď niečo nevieš pochopiť rozumom, pochop to srdcom. (Boh nedovolí skúšať človeka nad jeho sily!)
ľudí treba morálne posudzovať na základe ich správania, nie stavu!
veda neporodi lasku, ale laska da zmysel vede, lebo ona je najvacsou a najdolezitejsou vedou.
Ked Ta navštívy kamarát, chová sa ako host, ale skutocný priatel otvorí chladnicku a obslúži sa. Kamarát Ta nikdy nevidel plakat, ale priatelovi sa chvejú ramená, ked vidí Tvoje slzy….Kamarát nepozná mená Tvojich rodicov, ale priatel má ich telefónne císla vo svojom notese.Kamarát prinesie flašku vína na Tvoje narodeniny, ale priatel príde skôr a opýta sa, s cím Ti môže pomôct a po skoncení oslavy ostane, aby Ti pomohol s upratovaním…
Kamarát neznáša, ked mu voláš, ak už šiel spat, ale priatel sa spýta, preco si mu tak dlho nezavolal…. Kamarát si s Tebou rád pokecá, ale priatel Ta vypocuje, ked máš romantickú lásku i problémy. Kamarát si myslí, že priatelstvo skoncilo, ak ste sa pohádali,ale priatel Ti po hádke zavolá. Kamarát si myslí, že si tu vždy len pre neho, ale priatel je tu stále pre Teba.
prečo milujeme samých seba v kresťanskej láske? Iste preto, že sme obrazom Božím. sv. František Saleský
nik rozumný neklesne z nábožnosti k bezbožnosti
tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami Ž 123
If the devil knocks on your door… just ask god to answer it for you
I believe in Jesus Christ as my Savior!
pravá láska nám prikazuje trpezlivo znášať chyby iných a ľahko odpúšťať urážky, ktorých sa nám dostáva, my však nikoho nesmieme urážať… predovšetkým sa treba vyhýbať pýche a nadradenosti sv. don Bosco
všetko pochádza od Boha, každé dobro aj každá bolesť, preto sa nevysmievajte svojim priateľom pre ich telesné či duševné nedostatky sv. don Bosco
mystická teologia je skrytou vedou Božou, ktorú duchovní ľudia nazývajú kontempláciou, ktorá je veľmi príjemná, pretože je vedením skrze lásku, ktorá je jej učiteľkou a ktorá všetko robí príjemným.
urobit toho druheho stastnym, nie iba splnit jej priania
jedno slovo povedal Otec, a to je jeho Syn, a to stale vyslovuje vo vecnom tichu a v tichu ma dusa nacuvat
Ako dcera Stvoritela, matkou budes Spasitela a nevestou Tesitela (JKS)
Mlcanie je vyrazom lasky, ktora nas robi schopnymi akceptovat druheho, nepovysovat sa nad neho, ale uvedomit si vlastnu slabost, pretoze v mlcani sme sa stretli sami so sebou
…nesetril zdvorilostnymi poklonami, ktore sa Evinym dceram tak pacia
Ak je laska vacsia ako bolest, zaceli sa
Post a pokanie su dobre, ale ich nadmernost casto vedie k marnivosti a povysenectvu a sposobuje ubytok radosti
I loved to be loved by You
Svate prijimanie ja aj svate davanie. Ja prijimam telo Krista a davam seba.
1.pycha, 2.lakomstvo, 3.smilstvo, 4.zavist, 5.obzerstvo, 6.hne, 7.lenivost
Kto ti moze poskytnut viac dobra? pan alebo sluha, bohaty alebo chudobný? nepochybne pan a bohaty! Preco teda opustas kvoli sluhovi Pana, kvoli zobrakovi bohatého Boha?
No aby ste ziskali dostatocne presvedcenie a mohli niecomu verit, teologia musi vyplyvat z pravdivej historie.
Sotvaze ste prijali Pana, zatvorte telesne oci a otvorte oci duse, aby ste ich upreli do hlbin svojho srdca, kam zostupil. 🙂 stza
Kto vsak nema k nemu taky vztah, a ani sa nesnazi on, ked ide k prijimaniu, necho ho ani neobtazuje, pretoze sa mu nezjavi. Ten je totiz spokojny, ze splnil cirkevne prikazanie a nemoze sa dockat, kedy vyjde z kostola, aby vypudil z z najväcsich milosti, ktore si musime vazit, je pevne presvedcenie, ze nemame nic, co by nepochodzalo od Neho. 🙂 stza
Kazde dieta je prepozicane od Pana na urcitu dobu. J.Brazdilova
Nenachádzal som ťa, Pane vonku, pretože som ťa mylne hľadal vonku; veď ty si vnútri. sv. Augustín
Keď si na mňa hľadel, svoj pôvab do mňa vtlačili tvoje oči; ty si ma láskal a v tom si zaslúžili moje oči klôaäať sa tomu, čo v tebe videli. sv. Ján z Kríža
Jedna z najväčších milostí, ktoré si musíme vážiť, je pevné presvedčenie, že nemáme nič, čo by nepochádzalo od Neho. 🙂 sv. Terézia z Avily
Ak sa vám zdá, že vám Boh dal nejakú čnosť, považujte ju za nezaslúžený dar, ktorý vám môže byť opäť vzatý. sv. Terézia z Avily
Každopádne je dobré mať na mysli, že nič nestratíme pokorou alebo tím, že sa budeme vyhýbať akejkoľvek márnivosti. sv. Terézia z Avily
Kto však nemá k nemu taký vzťah, a ani sa nesnaží oň, keď ide k prijímaniu, necho Ho ani neobťažuje, pretože sa mu nezjaví. Ten je totiž spokojný, že splnil cirkevné prikázanie a nemôže sa dočkať, kedy vyjde z kostola, aby vypudil z duše Pána. sv. Terézia z Avily
Sotvaže ste prijali Pána, zatvorte telesné oči a otvorte oči duše, aby ste ich upreli do h lbín svojho srdca, kam zostúpil. sv. Terézia z Avily
Pritom neupierajte svoju pozornosť na nejaký obraz Krista: zdá sa mi potrhlé nevšímať si osobu a obracať sa k jej portrétu. Neboli by sme smiešni, keby sme mali radi nejakú osobu, a pri jej návšteve by sme si ju nevšímali, pretože musíme viesť rozhovory s jej obrazom. A naopak viete, kedy je prospešné pomáhať si obrazmi? Aj mne sa náramne páčia. Keď sa Pán vzdiali a dá nám to cítiť riadnou vyprahlosťou. Vtedy je nám veľkou pomocou, ak hľadíme na obrazy Toho, ktorého
Len pokora môže niečo urobiť, avšak nie pokora, ku ktorej sa dopracujeme úvahami, ale tá, ktorá pochádza z kontemplácie samej Pravdy, v ktorej sa v jedinom okamihu pochopí mnohom viac, ako behom dlhej doby pracovných úvah o úbohosti našej ničoty a o Božej veľkosti.
Dávid tvrdí, že Pán je so zarmútenými. Veríte tomu, alebo nie? A ak tomu veríte, prečo sa tak trápite? sv. Terézia z Avily
Chráňte sa prehnanej bázne, do ktorej upadajú niektoré osoby, ktoré ju dokonca považujú za pokoru. Ak tam kráľ udelí milosť, potom to isto nie je pokora odmietnuť ju, ale ju prijať a tešiť sa z nej, aj keď uznávate, že jej nie ste hodné. Keby Pán neba i zeme prišiel do môjho domu, aby ma zahrnul prejavmi svojej priazne a tešil sa zo mňa, bola by to pekná pokora, keby som s Ním nechcela hovoriť, odmietala jeho dary, utekala pred Ním a nechala Ho samého. sv. Terézia z Avily
Kde je kráľ, tam je aj jeho dvor. A preto, kde je Boh, tam je aj nebo. sv. Terézia z Avily
A predsa vidím na tvojej tvári, ako ťa teší, že ma vidíš pri sebe sv. Terézia z Avily
Preto je tak obdivuhodný pri odplate, že nenechá bez odmeny ani prosté pozdvihnutie očí, vykonané s myšlienkou na Neho. sv. Terézia z Avily
Ak som pri ústnej modlitbe skutočne presvedčená, že hovorím s Bohom a viac myslím na neho ako na slová, ktoré prednášam, potom sa moja ústna modlitba spája s rozjímavou. Ak Vám hovoria, že hovoríte s Bohom aj vtedy, keď odriekate Otče náš a myslíte na veci tohto sveta, neviem už, čo by som k tomu povedala. Sv. Terézia z Avily
A nevystavujú sa snáď väčšiemu nebezpečenstvu tí, ktorí idú za tým pokladom podľa svojej hlavy a mimo cestu? sv. Terézia z Avily
Dar sĺz je dobrý, ale všetky slzy nemusia byť dokonalé. Pokora, umrtvovanie, nelipnúť na ničom a ostatné čnosti dávajú väčšiu istotu. sv. Terézia z Avily
Niektoré osoby dobre rozprávajú, ale zle chápu, zatiaľčo iné toho príliš nenahovoria, a aj to je piate cez deviate, ale sú schopní veľkého dobra. Sú tak prosté duše, že sa vôbec nevyznajú vo svetských záležitostiach, zato náramne vo vzťahoch k Bohu. sv. Terézia z Avily
Sväté prijímanie je aj sväté dávanie: ja prijímam telo Krista a dávam seba.
Kto ti môže poskytnúť viac dobra: Pán alebo sluha, bohatý alebo chudobný? nepochybne pán a bohatý! Prečo teda opúšťaš kvôli sluhovi Pána, kvôli žobrákovi bohatého Boha?
No aby ste ziskali dostatocne presedcenie a mohli niecomj verit, teologia musi vyplyvat z pravdivej historie.
Boh je priateľom mlčania, všimnite si, že príroda, rastliny a stromy rastú v tichu. A my potrebujeme byť ticho, aby sme

Láska je udržiavanaá pravdou a pravda je číre milosrdenstvo, do ktorého musíme byť celí zaodetí, aby sme sa mohli nazývať kresťanmi (Chiara Lubich)

čím menej niekto hľadá seba samého v tom, koho miluje, tým väčšia je radosť, ktorú mu prináša zjednotenie s milovaným

spokojnosť človeka závisí od veľkosti jeho nárokov

Kristus hľadá v mojej duši Otcovi vôľu. Otec v nej hľadá Synov obraz. Keď sa v nej obidvaja stretnú, je plná Ducha Svätého. (Hans Urs von Balthasar)

Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.

v srdci si ty nebe, pripravuj sám sebe

Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobré, urobte to hneď a veľkodušne. (František Saleský)

Niekto – – sa na mňa usmial – mi dodal odvahy – ma vypočul – ma požiadal o radu – mal pre mňa čas – mi povzbudivo poklepal po pleciach – sa mnou nechal viesť – mi daroval dôveru – mi podal ruku – mi dal kvety – mi ukázal hviezdy – ma pohladil po vlasoch – ma privinul na srdce – ma bral vážne . . . Niekto sa prejavil Ako kresťan

„Mária je blahoslavenejšia preto, že prijala vieru v Krista, ako preto, že počala telo Krista“

„Kniežaťu tohto sveta bolo neznáme toto panenstvo Márie a jej pôrod, ako aj Pánova smrť: tri vznešené tajomstvá, ktoré sa odohrali v Božom tichu“

Ona, ako hovorí svätý Irenej, „poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie“.

On si ju „vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske“ (Ef 1,4)

ona, „vzhľadom na zásluhy svojho Syna, bola vykúpená vznešenejším spôsobom“.

Preblahoslavená Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia, osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny prvotného hriechu.

Otec milosrdenstva chcel, aby vtelenie predchádzal súhlas predurčenej Matky, aby tak, ako žena prispela k smrti, tak aj žena prispela k životu“.

Skutočne, individuálne osobitosti Kristovho tela vyjadrujú Božskú osobu Božieho Syna. On si natoľko osvojil črty svojho ľudského tela, že namaľované na svätom obraze sa môžu uctievať, lebo veriaci, ktorý „uctieva obraz, uctieva skutočnosť toho, ktorý je na ňom znázornený“

v Ježišovom tele „sa stal viditeľným pre naše oči Boh, svojou prirodzenosťou neviditeľný“

„Zostal, čím bol a vzal na seba, čo nebol“

tej istej podstaty s Otcom čo do božstva a zároveň tej istej podstaty s nami čo do ľudskej prirodzenosti

Mária sa stala skutočne Božou Matkou ľudským počatím Božieho Syna vo svojom lone: „Matkou Božou… nie preto, že by prirodzenosť Slova alebo jeho božstvo bolo vzalo počiatok svojho pôvodu zo svätej Panny, ale pretože sa z nej prijalo sväté telo, obdarované rozumovou dušou; s ním je Slovo hypostaticky zjednotené, a preto sa o ňom hovorí, že sa narodilo podľa tela.“

Ježiš Kristus je Boží Syn svojou prirodzenosťou a nie adopciou.

gnostický doketizmus = popieranie, že ježiš je skutočný a pravý človek

Stal sa skutočne človekom, pričom zostal skutočne Bohom.

Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo.

Preto sa skutočný zmysel jeho kráľovskej hodnosti ukázal až z výšky Kríža.

kňaz je podľa mňa vertikálnou čiarou, ktorá siaha až do neba, a horizontálnou čiarou, ktorá obopína celý svet (Bruce Marshall)

Kňaz je predavačom radosti (Bernanos)

Nič inšie si nežiadam od kňaza iba to, aby mi dal Boha (François Mauriac)

Nechajte farnosť dvadsať rokov bez kňaza, a ľudia sa tam začnú klaňať zvieratám“ (Sv. Ján Vianney, arský farár)

Keby som stretla kňaza a anjela, najprv by som pozdravil kňaza a až potom anjela (Sv. Katarína Sienská)

utrpenie je najstaršia a najúčinnejšia forma modlitby

nič nie je slobodnejšie ako to, čo spája láska

ale ako možno robiť niečo na svete zadarmo? Zadarmo nie, ale z lásky áno.

zmýšľanie, že Cirkev sa má obmedzovať iba na bohoslužobné úkony aniektoré mravné povinnosti by bolo úplne pomýlené. ide o život!

Cirkev má duchovné poslanie, a teda neviaže sa na nijakú politickú, hospodársku alebo spoločenskú sústavu.

Cirkev sa snaží ohlasovať Ježišovo učenie všetkým národom nie z mocenských dôvodov. Poslanie, ktoré Kristus zveril Cirkvi nemá ráz politický, hospodársky alebo sociálny. CIeľ, ktorý Kristus vytýčil Cirkvi je náboženského rázu.

Cirkev sa usiluje o jednotu sŕdc a myslí, ktorá vyviera z tej lásky, ktorej pôvodcom je sám BOh

Podľa toho vás budú poznať, že ste moji, ak sa budete navzájom milovať tak, ako som vás ja miloval (G-sus) 😀

Cirkev nie je spoločenstvom iba dokonalých kresťanov

Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí – zhromaždení z vôle Otca, vykúpení Ježišom KRistom a posvätení Duchom Svätým – žijú svoj život v láske k Bohu a k bratom, kráčajúc spoločne ku konečnému cieľu – k plnej účasti na nevýslovne blaženom živote Najsvätejšej Trojice

Ježiš Kristus založil iba jednu jedinú Cirkev. Jej rozdelenie na mnohé vyznania je proti Kristovej vôli a je na pohoršenie celému svetu

vedel by som vysvetliť, čo znamená, že Duch Svätý je dušou Cirkvi?

prečo to vysvetľuješ podľa svojich nečestných úmyslov a nie podľa pravdy?

buď skromný a odvážny, nezakladaj si príliš na ľudských silách a schopnostiach

Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa svojich žiadostí, a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku.

Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré.

Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho, za ktorého zomrel Kristus! Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe.

Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.

Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu?

a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.

keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu.

Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

Nenamýšľaj si, radšej sa boj! Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba.

Ak sú sväté prvotiny, potom aj cesto; ak je svätý koreň, potom aj ratolesti.

Ale ak z milosti, už nie zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou.

„Našli ma tí, čo ma nehľadali; verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali.“

Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi.

iem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie.

Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom.

Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme.

Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.

Obriezka osoží, ak zachováš zákon. Ale ak zákon prestupuješ, tvoja obriezka stala sa neobriezkou.

A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky….Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet?

„Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu,“ ako je napísané.

Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia budú ospravedlnení.

A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom.

A tak človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. (List Rimanom)

Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu. (List Kolosanom 3,25)

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom!

Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!

Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.

Kým neuvidím a nespoznám, že som prijatý a milovaný, tak aj moja pokora je karikatúrou.

Lebo mzdou hriechu je smrť

Milovať, to nie je nijaké pudové pohnutie, to je vedomé rozhodnutie tvojej vôle ísť v ústrety iným a darovať sa im. (Quoist)

Sexualita v človekovi funguje aj bez skúšania, veď je v našej prirodzenosti

Ak dvaja chcú využiť pohlavný styk na to, aby vyskúšali, či sa navzájom milujú, treba sa ich spýtať: Tak málo sa milujete?

Dovoľte dieť hnevať sa na Boha. Nehovorte mu, čo si má o Bohu myslieť, ak sa Vás nepýta na Váš názor.

Nepravdivé odpovede stupňujú strach a neistotu

Neboj sa povedať „neviem“, ak nepoznáš odpoveď

Som schopný zastaviť sa a ovoňať pekný kvietok na ceste?

Ak nám smrť dieťaťa prináša pochybnosti o existencii a dobrote Boha, nebráňme sa im. Je ťažké Mu dôverovať, ak stojíme bezmocní zoči voči krutosti osudu.

nie je pravda, že muži, ktorí plačú sú slabí. Naopak, plač je odrazom toho, že ste k sebe úprimný

doprajte si čas len pre seba. Čas osamote umožňuje vyčistiť si myseľ

ak sme sa spolu dokázali smiať, prečo by sme nemohli spolu plakať?

bojovať nasilu osamote nie je hrdinstvo

svoj osud považuje za spečatený, nie je schopný nad ním zvíťaziť. V.E.Frankl

musíš si v prvom rade uvedomiť, že Boh ťa miluje!

nemáme si myslieť, že „rehoľníci zložením sľubov sa odcudzia ľuďom, alebo že sú pre tento svet neužitoční. Lebo hoci niekedy svojim vrstovníkom priamo nepomhajú, predsa len oveľa hlbšie ich nosia v Kristovom srdci duchovne s nimi spolupracujú , aby výstavba svetského štátu korenila v Pánovi, aby k nemu viedla, aby napokon tí, čo ho stavajú, nepracovali nadarmo.“

Stvorenia, ktoré nesú jeho podobu, mu hrozia svojimi mrňavými pästičkami

Akékoľvek iné náboženstvo, ktoré som bližšie študoval, bolo založené na tom, že treba niečo urobiť. Kresťanstvo je úplne iné. Je založené na tom, že niekto už za nás všetko urobil. 🙂

niet objavu, ktorý by kedy vyvrátil čo len jediný biblický údaj.

evanjeliá odrážajú svedectvá očitých účastníkov udalostí a nesú nepopierateľné znaky hodnovernosti.

Tieto životopisy Ježiša Krista sú také skoré, že ich nemožno považovať za prekrútené legendy.

…a predsa boli takí úspešní, že dnes svojim deťom dávame mená Peter či Pavol a svojich psov nazývame Cézar alebo Nero!

kresťanstvo možno podrobiť racionálnej analýze a dôkladnému skúmaniu bez akejkoľvek ujmy na jeho učení

Ak sa teda pýtate, čo Ježiša motivovalo niesť kríž… nuž, predpokladám, že nič iné ako láska.

Poznáte tú zvláštnu bolesť, keď si udriete mäkké väzivové miesto na lakti? Máte vtedy pocit, že vám strŕplo predlaktie. Je to hrozne bolestivé. Tam sa nachádza tzv. ulnárny nerv. Teraz si predstavte, ako niekto vezme kombinačky, zacvakne ho a začne ho nimi drviť. Čosi také sa podobá tomu, čo zakúsil Ježiš.

Domýšľaví ľudia vnímajú ralitu mylne, pomýlene si vysvetľujú konanie iných, a potom ich nespravodlivo obviňujú zo zlých úmyslov

Ježiš sa nemienil vtesnávať do KATEGÓRIÍ niekoho iného

najnepoxopiteľnejší paradox: Boh spasí svet tým, že zomrie jeho Syn. Učiní ten najľudskejší zo všetkých ľudských skutkov – zomrie. (aby túto úlohu splnil, musel prísť ako ľudská bytosť)

svoj život nechcem budovať na symbole, chcem realitu a kresťanská viera vždy stála na realite

Teologikcá pravda je založená na historickej pravde

Pozná ľudí, čo sú obdivuhodne štedrí pri zbierkach pre chudobných, ale nedokážu odpustiť svojim susedom. Iní zase nechýbajú na žiadnej svätej ommši, ale majú veľmi jedovatý jazyk… Takíto kresťania dokážu od viery odradiť každého!

Misionár svedčí o Slove, ktoré ho zasiahlo a ktoré ho obrátilo. Ak hlása dobrú zvesť iným, znamená to, že táto zvesť je v prvom rade dobrou pre neho a že z nej žije.

Prv, než by sme hľadali spôsoby evanjelizácie, apoštolské postupy, treba, aby poslaný do misie žil evanjelium.

My potrebujeme viditeľné znaky, práve preto sa Slovo stalo telom

jsou myšlenky duše, které se nedají preložit do reči zeme, aniž ztratí svuj duverný a nebeský smysl.

človek, ktorý má lásku bez obetí, sa stane obeťou sebalásky

Zdá sa mi, že nemôžeme urobiť nič dobrého, keď hľadáme samých seba. (sv. Terezka Ježiškova)

Pán miluje veselého darcu. 🙂 Kor 9,7

Vy viete, moja milovaná matka, že mám radšej ocot ako cukor. (sv. Terezka Ježiškova)

Mám ešte viac ako po iné dni pocit, že som sa nanajvýš zle vyjadrila …. 🙂 (sv. Terezka Ježiškova)

A nestačí milovať, treba to dokazovať (sv. Terezka Ježiškova)

Môj Bože, z lásky k tebe prijímam všetko. Ak to chceš ty, chcem trpieť zármutkom až k smrti. (sv. Terezka Ježiškova)

Ach nie, nebojím sa dlhého života, neodmietam boj. „Blahorečený buď Pán, moja skala! On moje ruky učí bojovať, moje prsty zdatne si viesť v bitve…. (sv. Terezka Ježiškova) a žalm 143

Milovaná matka, teraz sa mi zdá, že mi nič nebráni odísť, pretože už nemám žiadne veľké túžby, len túžbu, aby som milovala tak, že zomriem láskou (sv. Terezka Ježiškova)

Všetko je dobré, ak hľadáme iba Ježišovu vôľu (sv. Terezka Ježiškova)

Ježíši, dovol mi, abych ti řekla v přemíře své vděčnosti, že tvá láska jde až k šílenství…Jak můžeš chtít, abz se před tímto šílenstvím mé srdce nevrhlo k tobě? (sv. Terezka Ježiškova)

Ježiš, Ježiš, keď je tak slastná už túžba ťa milovať, čo potom je mať lásku, kochať sa v láske? (sv. Terezka Ježiškova)

Aby jim udělali radost, dopouštějí se pošetilostí, takže to hraničí až se slabostí… (sv. Terezka Ježiškova)

veď Ježiš nežiada veľké činy, ale len odovzdanosť a vďačnosť. (sv. Terezka Ježiškova)

Mojou útechou je, že na zemi žiadnu nemám. (sv. Terezka Ježiškova)

Láska sa platí len láskou. (sv. Terezka Ježiškova)

viem, že oheň lásky viac presvecuje ako oheň očistcový (sv. Terezka Ježiškova)

žiadna duša by ho nechcela zarmútiť, ale nie zo strachu, ale z lásky (sv. Terazka Ježiškova)

On, Učiteľ učiteľov, učí bez hluku slov… (sv. Terezka Ježiškova)

Už nepasiem stádo, nemám už žiadnu úlohu, lebo teraz je všetkou mojou činnosťou MILOVAŤ… (sv. Terezka Ježiškova)

Netúžim po utrpení ani po smrti, a predsa oboje mám rada. Ale priťahuje ma iba láska… (sv. Terezka Ježiškova)

teď už si nep%reji nic, jen miovat Ježíše až k zbláznění… (sv. Terezka Ježiškova)

keby som vedela hovoriť po taliansky, povedala by som mu, že som budúca karmelitka. Ale vzhľadom k stavbe babylonskej veže mi to nebolo možné (sv. Terezka Ježiškova)

Nabídla jsem Mu, abych byla jeho malou hračkou. Řekla jsem mu, aby se mnou nezacházel jako s drahou hračkou, na kterou se děti jen dívají a neodváží se jí dotknout. Nýbrž aby se mnou zacházel jako s bezcenným míčkem, který může házet na zem, šlapat po něm, propíchnout ho, nechat ho v koutě nebo si ho přitisknout na srdce, kdyby mu to udělalo radost. Zkrátka, chtěla jsem bavit Ježíška, dělat mu radost. Chtěla jsem se nechat napospas jeho dětským rozmarům…Vyslyšel mou modlitbu…

Ale když někdo miluje, pociťuje potřebu říkat tisícero pošetilostí

Jak zajímavé je studovat svět, když se ho chystáme opustit!…

Nezháňaj sa po klamnom lesku veľkého mena, ani o to sa nestaraj, aby si mal mnohých priateľov a aby ťa ľudia obzvlášť milovali.

najlepsia laska je ta, ktora prebudza dusu, a pomoze nam dosiahnut viac, ta zapaluje ohen v nasich srdciach, a prinasa klud do nasich mysli. a to si mi dala. a to som ti chcel dat navzdy aj ja

žiadny tvor nemôže uhasiť môj smäd po láske!

Kto miluje, neunavuje ani seba ani iných. (sv. Ján z Kríža)

možnože to máme všetci ľahké, robíme si problémy, ktoré by sme nemuseli mať

„Boh nepotrebuje naše skutky, ale smädí po našej láske“ sv. Terezka

nikdy sa nevzdávam, buď dostanem to, čo chcem, alebo to prestanem chcieť

„Nuž vstanem, mesto pochodím, po námestiach a uliciach chcem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem!“ (Pies 3, 2).

keď sa nám stane vec, ktorá nie je dobrá, musíme v nej hľadať to dobré

blázni neviedia, že im šibe, myslia si, že zmúdreli

ak človek sníva len v spánku, je chudák a o veľa prichádza

„Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.“ sv. Terezka

všade okolo nás je toľko priemerností, že láska by medzi ne patriť nemala

keď vidis obra, pozri sa, kde je pravé slnko, mozno ze vidís len tien trpaslíka

pytat sa hlupe otazky je lahsie ako opravovat hlupe xyby

Davajte si pozor na svoje naklonnosti, lebo skoro vsetci miluju podla svojho vkusu. Len malokto miluje podla pravdy a vkusu Bozieho. (sv. Frantisek Salesky)

Aby ludia mohli milovat spravne, musia si byt isti, ze sami su milovani Bohom. Boh Vas miluje! (Ján Pavol II.)

Hladaj radost v Panovi a da ti, za cim tuzi tvoje srdce (Z 37,4)

Ak xete ludi zmenit, musite ich milovat. (Pestalozzi)

Spal v jasliach, ktoré patrili niekomu inemu, cez jazero sa plavil na clne, ktory patril niekomu inemu. Isiel na osliatku, ktore patrilo niekomu inemu, bol polozeny do hrobu, ktory patril niekomu inemu. Ucinil to preto, aby sa o vsetko, co mal rozdelil s nami: O svoj život, o svoju slávu a o svoje miesto u Boha Otca.

„Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ (Iz 29,14),(1 Kor 1,19)

kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi (1 Kor 1,31)

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorý ho milujú.“ (1 Kor 2,9)(Iz 6,3)(Jer 3,16)

Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku a ani Božie Cirkvi. (1 Kor 11,16)

Napodobňujte sa, ako aj ja napodobňujem Krista. (1 Kor 11,1)

Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. (1 Kor 8,3)

Bratia, nebuďte deťmi zmýšľaním, iba v zlobe buďte ako maličkí, ale v zmýšľaní buďte dospelí. (1 Kor 14,20)

Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. (1 Kor 14,33)

Lebo kto je a pije, a nerozzonáva telo, ten si je a pije odsúdenie. (1 Kor 11,29)

Novy Zakon sa skryva v Starom a Stary sa odhaluje v Novom (KKC)

…ostatné zariadim, keď prídem (1 Kor, 11,34) – taký normálny odkaz 🙂

Sv. písmo treba čítať a vysvetľovaať pomocou toho istého Ducha, pôsobením ktorého bolo napísané (KKC)

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy. (1 Kor 3,16)

Draho ste boli vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. (1 Kor 6,20)

Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. (1 Kor, 15,19)

Všetkými slovami Svätého písma Boh nehovorí nič iné iba jediné slovo, v ktorom sa vyslovuje celý (KKC)

Kresťanská viera nie je však „náboženstvom knihy“. Kresťanstvo je náboženstvom Božieho „Slova“, „nie slova písaného a nemého, ale Slova vteleného a živého“. (KKC)

Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme (1 Kor 15,32)

Božie slová rastú s tým, kto ich číta (KKC)

zmysly sv. pisma: literárny zmysel učí udalosti, alegória, čo máš veriť, morálny zmysel, čo máš robiť, anagógia, kam máš smerovať.

zmysel sv. pisma: „Littera gesta docet, quid credas allegoria, Moralis quid agas, quo tendas anagogia.“

It’s what you do that defines YOU – z filmu Spiderman

ak nemozes byt hviezdou na nebi, bud lampou v dome

Jezis, ktory videl hriex a nepaxal ho

xto mlci, ten svedci…alebo sa nevie branit

nemozno ocakavat pomoc od bozej prozretelnosti so zalozenymi rukami

ak viera upadá, človek stráca (nemá) cas na modlitbu

Hriex – laska k sebe az po negaciu Boha

Vykupenie – laska k Bohu az po negaciu seba

Nex mi nesluzi na odsudenie slovo, kt. som pocul, ale nesplnil, poznal, ale nemiloval, v kt. som veril, ale nezaxoval.

Dokonalá láska vyháňa strach

nie je hlavne robit mnoho, ale robit duchovne

Fantázia je dolezitejsia ako poznanie – Albert Einstein

Neide o to, ist hlavou proti muru, ale skor o to, najst ocami dvere – Werner Siemens

Ziadny ciel nie je tak vysoky, aby ostpravedlnil necestene metody – Albert Einstein

Prechovávam k Vám intelektuálny rešpekt

Praca slaxtí cloveka – keby ho radsej uzivila

Hlupákovi cez rozum neprejdes

Na mna sa nemusí kricat, mne to staci povedat desatkrat

„There are things that music can do that language could never do, that painting can never do, or sculpture. Music is capable of going directly to the source of the mystery. It doesn’t have to explain it. It can simply celebrate it.“ – Marsha Norman

Nevím, neřeším.

The Earth has no sorrows, taht heaven cannot heal

I simply believe that Jesus loves me

Spomenme si na Marišu Magdalénu… detstva =o)

Nezrele deti, ktoré si trhajú, čo im nepatrí

Boh stvoril jednotu dvox na obraz jednoty trox

Xobotina, laska je laskou, lebo nie je docasna

Nie sme ani biely, ani čierny – všetci sme pásikaví

Akaši-takaši – mojaši (po japonsky)

Nie je znakom svätosti snažiť sa tolerovať zneužívanie druhého, keď existuje riešenie

Ziadna zena nie je ako kazda zena

Uprostred Evropy prekrasnou zemí znám, já se tam za týden, jak žije podívám

cokolada obsahuje flawoidne fenoly, ktore pomahaju predchadzat ochoreniam

Prečo sa silíš do ironie?

Když je někdo milován opravdovou láskou, tato láska v něm probouzí skrytou energii.

kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele

Kam by se poděla láska v případe, že bychom k ním byli nuceni?

Jeho výraz zůstaval stále pokojný, přívětivý, možná dokonce vřelý.

Jak jsi musel trpět, zašeptal konečně

Láska je někdo, kdo nás nikdy nemine

Můžeš odevzdat Ježíši Kristu své omyly a trpápení a jeho Láska všechno spálí a vrátí ti život

Sobectví vede k smrti, zatímco láska k životu

Člověk musí podat ruku člověku, aby se rozvíjelo přítelství

Ty navracíš život tomu, co bylo mrtvé

Dávám ti i to, co se mi nechce ti dát

Řekneš jim, že život je krásný

Akoby som ťa mohla neľúbiť?

Myslíš si že láska je málo?

a hledá jiné srdce tlukocí ve stejném rytmu

Stvořil sem tě ke svému obrazu, dítě, mému srdci jsi obzvlášť drahé.

Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry, lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom.

On chytá múdrych v ich chytráctve

Jeho tvář byla radostná jako tvář venkovana, který pokojne sleduje dozrávající úrodu

Touhu věřit, že láska je příliš krásná květina, než aby byla pošlapána, když se ji pokoušíme vyrvat jen pro své potešení

Potřeboval jsem slyšet vaše rozhodné ne, když jsem ze všech sil hledal ano

Dám za teba ja život

Ich život potichu krváca

Tolik slov zůstává pohřbeno v srdcích lidí…

…zatímco jiní naopak mluví, metají svá slova do tváře ostatním. Ale i ti ostatní lidé současne vypouštejí svůj proud slov. A slova do sebe navzájem narážejí, padají na zem a rozbíjejí se.

Boj bez lásky je marný boj

vůbec nezáleží na tom, že plody své lásky nevidíš

A čas, který jsme spolu, petří tobě, je to můj čas jen pro tebe

Buď sám sebou. UČ se a čerpej od ostatních, ale nenapodobňuj je. Nehraj si na někoho, kým nejsi i když máš se svou „rolí“ úspěch. Svět potřebuje tvůj život a ne tvou „komedii“

znáš své nebe?

,ale vím, ze všech sil věřím, že láska zvítězí

tak se raduje člověk, když má přítele, ktorý nehledí na to, jak vypadá, jak mluví

nepotřebují slova, stačí jim, že jsou spolu

Když milujeme špatně, působíme si navzájem hodne bolesti

Potřebuji tu možnost milovat tě, dívat se na tebe, užasle objevovat jaká bohatství ukrýváš

Potřebuji poznat, jak hřeje tvá dlaň, když v ním sevřeš mou ruku

Přítelstvím je po lásce nejkrásnejším darem nebes. Kdo z něho může žít, je šťastný

Tehdy, kdy se zamilovaní rozhodují „vyzkoušet“ zda jejich láska vydrží, dávají si vzájemne najevo, že to není pravá láska

Neříkám ti, že jednjí špatně. to může říci jedine ten, který čte v jejich srdcích. Říkám, že si ubližují a bolí mě to

Ten, kdo miluje, musí umět stejne klidne odmítnout, jako umí dávat

Jistota, že jsme milováni nás posiluje, zatímco pochybnost nás ničí

Od prvého setkání jsem si byl jistý, že si mě váží a že mě bude mít rád

Jeho důvěra dodávala důvěru i mně

Začal jsem si věřit, protože on mi věřil

Ani mé chyby a omyly mě už nemohly zastavit, protože i když jsem mu je přiznal, videwl jsem, že si mne bude vážit a že mě bude mít rád s důvěrou i nadále

Otec má rád své děti, všechny své děti, které se milují…….“když se ale už nemilují?“…..Má je rád stále….všechny dohromady

Člověk nesmí pokládat druhého za dokonalého

Když si z někoho udělá boha, jednoho dne zjistí, že je to jen člověk

Chtěl jsem však zároveň, aby to byl takový hodný dědeček, který v případe potreby zruší má mylná rozhodnutí a bude do nekonečna žehnat všemu novému, co začnu podnikat……to on nemůže

Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie

Leave a Reply